Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

W Łodzi

Zasady rekrutacji

Opłaty jednorazowe

W momencie przyjęcia dziecka do Szkoły, wymagana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 500 zł –
płatna na konto szkoły: 37 1090 2590 0000 0001 3076 7359

Opłaty stałe

W szkole obowiązuje comiesięczna płatność tytułem czesnego. O wysokość tych opłat, jak też oferty specjalne z nimi związane, prosimy pytać w Sekretariacie Naszej Szkoły.

Czesne nie pokrywa wydatków związanych z ubezpieczeniem, wyżywieniem, niektórymi zajęciami dodatkowymi, wyjazdami na wycieczki, biletami na wyjścia oraz imprezy artystyczne. Wysokość czesnego obowiązuje niezmiennie przez cały okres trwania nauki. Opłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca- przelewem na konto szkoły: 37 1090 2590 0000 0001 3076 7359

OFERTY SPECJALNE

W przypadku jednorazowej opłaty rocznej z tytułu czesnego, udzielana jest zniżka w wysokości 5% czesnego. Szkoła przygotowała także bardzo atrakcyjną ofertę rabatową czesnego w przypadkach, gdy do Naszej Szkoły uczęszcza rodzeństwo – na drugie i każde kolejne dziecko opłata jest obniżona.

WYŻYWIENIE

Dzienna stawka za wyżywienie (I danie, II danie, deser, kompot) to 12,00 zł. Posiłki są przygotowane specjalnie z myślą o tej grupie wiekowej odbiorców, z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych dzieci i ich diet.